G-5PZY9DEV1D
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

» ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

-0.jpg (676×237)

» รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าใส่ตะกร้า โดยการคลิกที่รูปตะกร้าสินค้า

-1.jpg (611×344)

2. คุณสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าได้โดยการคลิกที่เครื่องหมาย (+) หรือลดจำนวนสินค้า โดยการคลิกที่เครื่องหมาย (-) แล้วกด "อัพเดท" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

3. คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าเพิ่มได้โดยการคลิกที่เมนูคำสั่ง "เลือกซื้อสินค้าต่อ"

4. เมื่อได้รายการสินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถใส่หรัสคูปอง (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าได้

5. ใส่ข้อมูลเพื่อขอรับราคาค่าจัดส่งสินค้า โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งตามปริมาณน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด

6. ระบบจะแสดงราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า และค่าจัดส่ง

7. คลิกที่ "ชำระเงิน" เพื่อทำรายการต่อไป

-2.jpg (611×411)

8. กรอกข้อมูลให้ครบ ตั้งแต่ ขั้นที่ 1-5 เมื่อถึง ขั้นที่่ 6 ให้คลิกที่ "ยืนยันการสั่งซื้อ"

-3.jpg (611×345)

9. ระบบจะทำการยืนยันรายการสั่งซื้อของคุณว่า "รายการสั่งซื้อของคุณสำเร็จแล้ว" และคุณสามารถดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ หรือสอบถามเจ้าของร้านได้ในหน้านี้ หรือหากคุณต้องการทำรายการอื่น ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ" ได้เลยทันที

-4.jpg (610×270)